Καλλιανιώτου Αναστασία

Καλλιανιώτου Αναστασία 

Η Καλλιανιώτου Αναστασία είναι πτυχιούχος Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών.
Αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Κοιν.Σ.Επ ΙΣΙΔΑ.
Με την εμπειρία της ως γεωπόνος και ειδικότερα στη διαμόρφωση εξωτερικών χώρων
και στη θρέψη των φυτών, συμμετέχει στην ομάδα της κηποτεχνίας.