Εστίαση

Εστίαση

Κατέχουμε την απαραίτητη εμπειρία ώστε να προσφέρουμε έγκυρες συμβουλές για την οργάνωση και διοίκηση μονάδων εστίασης, ειδικότερα κυλικείων και καταστημάτων διανομής μαγειρεμένου φαγητού. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε το συνεργατικό πλαίσιο και καινοτόμα λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προβάλλοντας τις αξίες της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) και της οικολογίας