Εθελοντισμός

Εθελοντισμός

Αξιοσημείωτη είναι η εθελοντική προσφορά αρκετών μελών και ευαισθητοποιημένων πολιτών, που συμμετέχουν στις δραστηριότητες, κυρίως για τις ανάγκες της ανακύκλωσης υλικών και την υποστήριξη νέων δράσεων που προτείνει η ομάδα των συμβούλων-μελετητών και αποφασίζει η διοικούσα επιτροπή της ΙΣΙΔΑΣ.

Οι εθελοντές παρέχουν, σε πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργατισμού, υποστήριξη χωρίς αμοιβή, με στόχο την οικονομική ενίσχυση της ΙΣΙΔΑΣ και τη δημιουργία θέσεων για κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων τα οποία προέρχονται από ευάλωτα κοινωνικά στρώματα. Ανταποδοτικά καταρτίζονται στις εργασίες που αναλαμβάνουν