Μέλη

Τα Μέλη

Σήμερα η ΙΣΙΔΑ απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη τα οποία διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση στους τομείς της γεωπονίας, της κηπουρικής, των κατασκευών, της εστίασης και της εκπαίδευσης.

Διοικούσα Επιτροπή