Στρατάκος Αριστείδης

Στρατάκος Αριστείδης

Γεωπόνος, απόφοιτος  Αγροτικής Οικονομίας του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών  με μεταπτυχιακά  στην Αγροτική Οικονομία και στην  Διοίκηση Μονάδων Υγείας  και Κοινωνικής Φροντίδας.
Από το 1980 ασχολούμαι με την διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος  και δράσεις περιβαλλοντικού  κοινωνικού χαρακτήρα ,  για  την  Σωματική και Ψυχική  Υγεία  ασθενών  και κατάρτιση  επαγγελματιών  υγείας   σε θέματα περιβάλλοντος νοσοκομείου, για ανάδειξη, διαχείριση,  προστασία χώρων και  ανακύκλωση απορριμμάτων Το 2010 έως 2012 υπήρξα άμισθο μέλος του ΔΣ του Κέντρου Αποκατάστασης  και Αποθεραπείας Παίδων με Αναπηρία (ΚΑΑΠΑ), πρώην ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ, όπου συνέβαλλα στην διοργάνωση δράσεων για την  αντιμετώπιση προβλημάτων εσωτερικού
και εξωτερικού περιβάλλοντος, την προστασία χώρων, την διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων καθώς και την ενεργοποίηση εθελοντών για την ενίσχυση της λειτουργίας του Κέντρου.
Από το 2010 συμμετείχα σε ΚΟΙΝΣΕΠ και φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας  ως  Ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Μηχανισμού Σύμπραξης   Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων της Αττικής, μέλος της Κοιν.Σ.Επ. «ΙΣΙΔΑ» για την  κυκλική οικονομία στο πεδίο και της Κοιν.Σ.Επ Ειδικού σκοπού «ΜΥΡΤΙΛΛΟ» για την  στήριξη της εργασίας ατόμων με αυτισμό.
Ιδρυτικό μέλος των Γεωπόνων του Κόσμου,  ενεργό μέλος συλλόγων   Κοινωνικής Φροντίδας, Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας καθώς και εθελοντικών και φιλοζωικών οργανώσεων με στόχο την διάδοση και ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας για την απασχόληση ανέργων και ατόμων από ειδικές πληθυσμιακές ομάδες.
Μέλος των Οικολόγων Πράσινων επί των χαρτοφυλακίων  Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας ,  Γεωργίας και Εργασίας