Ποιοί Είμαστε

Η “ ΙΣΙΔΑ ΚοινΣΕπ” είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας η οποία ξεκίνησε τις δραστηριότητες της το 2017, με κύριο αντικείμενο την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης.

Ως Ν.Π.Ι.Δ. η Κοινωνικη Συνεταιριστικη Επιχειριση εχει εμπορικη ιδιοτητα και μπορεί να αναπτύσσει οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας με σεβασμό και υπευθυνότητα απέναντι στο άτομο και στο περιβάλλον.

Επιπλέον είναι καταχωρημένη στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας  (Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 000014403010),  σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4430/2016 (Α’ 205) με τροποποίηση και μετάπτωση στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

Δραστηριότητες