Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την μη κερδοσκοπική εταιρεία «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε» ,  αναλαμβάνουμε τη συλλογή ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασιών , από τα σημεία της παραγωγής τους και την μεταφορά τους σε ειδικά διαμορφωμένα Κέντρα της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Η σχέση εθελοντών με τους εργαζόμενους μας και η δυνατότητα συνεργασίας με  Ευάλωτες ομάδες αναδεικνύει τον  Συνεργατικό και Αλληλέγγυο χαρακτήρα αυτής της δράσης