Υπηρεσίες Γεωτεχνικών Συμβουλών και Μελετών

Υπηρεσίες Γεωτεχνικών Συμβουλών και Μελετών

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης αγροτικής εκμετάλλευσης ως πιστοποιημένος φορέας από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
  • Συμβουλευτική και μελέτες σε περιβαλλοντικά , δασολογικά και Γεωτεχνικά θέματα 
  • Συμβουλές για έλεγχο ποιότητας στον πρωτογενή Τομέα και μεταποίηση
  • Ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα του πρωτογενή Τομέα και μεταποίηση
  • Συμβουλευτική και Μελέτες για διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου,  φυτοϋγειονομικών θεμάτων , έργων πράσινου και δασολογικών εργασιών
  • Αδειοδότηση Επαγγελματικών Εργαστηρίων, Μελέτη HACCP
  • Αδειοδότηση Κ.Υ.Ε  Διαγράμματα Ροής, Περιγραφική Έκθεση
  • Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων