Υπηρεσίες Κηποτεχνίας και Αναβάθμισης Εξωτερικού Περιβάλλοντος

Υπηρεσίες Κηποτεχνίας και Αναβάθμισης Εξωτερικού Περιβάλλοντος

Οι κηποτεχνικές εργασίες, ενίοτε προσφέρουν την δυνατότητα για εκπαίδευση και απασχόληση ευάλωτων ομάδων μέσω σύγχρονων μεθόδων της «Θεραπευτικής Κηποτεχνίας»

Αναλαμβάνουμε:

 • Κατασκευές κήπων (κηποτεχνική μελέτη, φυτεύσεις, τοποθέτηση νέου αυτόματου
  ποτίσματος)
 • Συντήρηση κήπων (φυτοϋγειονομική παρακολούθηση και φυτοπροστασία,
  εφαρμογή λιπασμάτων, κλαδέματα διαμόρφωσης δένδρων και μπορντούρας,
  καθαρισμός χώρου από ξηρά φυτικά υλικά, συντήρηση και βελτίωση αυτόματου
  ποτίσματος)
 • Καθαρισμός οικοπέδων (κλάδεμα και απομάκρυνση ξηρών και σπασμένων
  κλάδων)
 • Αποψίλωση και απομάκρυνση χόρτου
 • Κλάδεμα δένδρων
 • Τοποθέτηση εδαφοκαλυπτικου υλικού (χλοοτάπητα, βότσαλου)