Οργάνωση Πολιτιστικών και άλλων Δραστηριοτήτων

Οργάνωση Πολιτιστικών και άλλων Δραστηριοτήτων

  • Για την  φτώχεια , την αξοποίηση σχολάζουσων γαιών και στέγης , την κλιματική αλλαγή και άλλες  επίκαιρες ανάγκες των πολιτών 
  • Αγροτικό τουρισμό 
  • Γαστρονομία και παρουσίαση τοπικών προϊόντων
  • Γιορτές αγροτικής παράδοσης
  • Διάχυση ειδήσεων και πληροφοριών και web radio – tv