Καρασαχινίδου Χρυσαυγή

Καρασαχινίδου Χρυσαυγή 

Μέλος μονογονεϊκής οικογένειας μητέρα διδύμων αγοριών ηλικίας 2,5 ετών και μακρόχρονα άνεργη 
Απόφοιτος Λυκείου και εργάστηκα ως διοικητική υπάλληλος σε δικηγορικό γραφείο έως το 2014 και είμαι άνεργη έως σήμερα . 
Είμαι υπεύθυνη από την ΚΟΙΝΣΕΠ ΙΣΙΔΑ για  την υλοποίηση της σύμβασης με την ΑΝΤΑΠΟΔΩΤΙΚΗ στην ανακύκλωση συσκευασιών και την  συνεργασία με εθελοντές.